Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Слънчо"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43Б
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Герасимова
Телефон: 032/692-952
Email: emimoni@abv.bg
Възрастови групи: Яслена група

Уважаеми родителя, моля да заплатите таксите за присъствените дни на децата по банков път.
Банкова сметка BG47IORT73753102001800
BIC IORTBGSF
Преводите да са полза на район "Южен" Здравеопазване и да съдържат следната информация:
1. Име на детската ясла
2. Име на групата на детето
3. Трите имена на детето
4. За кой месец се отнася таксата
В "Задължено лице" се изписва името на родителя!
Благодаря зя одговорното отношение.
Бъдете здрави.

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.



ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
15.04.2021 13:19
Вече са публикувани резултатите от последното текущо за настоящата 2020/2021 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли. Родителите могат да ги видят в своите профили в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg
08.04.2021 16:24
компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата