Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Слънчо"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 43Б
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Герасимова
Телефон: 032/692-952
Email: emimoni@abv.bg
Възрастови групи: Яслена група

Уважаеми родителя, моля да заплатите таксите за присъствените дни на децата по банков път.
Банкова сметка BG47IORT73753102001800
BIC IORTBGSF
Преводите да са полза на район "Южен" Здравеопазване и да съдържат следната информация:
1. Име на детската ясла
2. Име на групата на детето
3. Трите имена на детето
4. За кой месец се отнася таксата
В "Задължено лице" се изписва името на родителя!
Благодаря зя одговорното отношение.
Бъдете здрави.

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина