Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Климентина"
Адрес: Южен, УЛ.КАЛИАКРА 1А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Атанаска Минчева
Телефон: 032/692-325
Възрастови групи: Яслена група
ДЯ "Климентина"

Бонкова сметка за заплащане на дължими такси към ДЯ "КЛИМЕНТИНА" 

IBAN:  BG47IORT73753102001800

BIC:     IORTBGSF

Моля,преводите да са в полза на Район "Южен" Здравеопазване и да съдържат следната информация: 

1.Име на детската ясла

2.Име на  групата на детето

3.Трите имена на детето

4.За кой месец се отнася таксата

 

В "Задължено лице"моля да изписва името на родителя!

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите