Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "100 усмивки"
Адрес: Западен, УЛ.РАННИ ЛИСТ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Маргарита Иванова
Телефон: 032 643 019
Възрастови групи: Яслена група
ДЯ "100 усмивки"

         ВАЖНО !!!
Във връзка със стартирането на процеса за въвеждане на иновативен подход за обучение, възпитание и социализация на детето, чрез прилагането на метода на Мария Монтесори, Ви информираме че той ще се прилага през учебната 2019/2020г.
Към  настоящият момент в Детски ясли"100 усмивки" функционират две групи на прилагане на метода на Д-р М.Монтесори, с тенденция за откриване на още една група през 2022 г. 

     Детски ясли “100 усмивки” е открита през 1973 год. Намира се в Район “Западен”, кв. “Христо Смирненски” на ул. “Ранни лист” №1. Детското заведение е разположено в непосредствена близост до ЦДГ “Росица” и СОУ “СВ. Св. Кирил и Методий”.Детските ясли  са обградени от зелени площи, граничат с  парк “Ружа” – любимо място за отдих и игри на най- малките жители на района.Улицата, на която се намираме е тиха и спокойна и това гарантира добрата почивка на децата.
                Нашите ясли включват  шест групи, в които се отглеждат малките малчугани и един кухненски блок, в който се приготвят сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска за децата от яслата и млечна кухня за най-малките.  Всяка една група  се състои от приемна, в която се намират шкафчетата на децата и те се приготвят за влизането си в групата. Следва просторна игралня, с обособен кът за хранене на децата. Това е помещението, в което те прекарват най-голямата част от престоя си в яслите. За следобедната почивка е осигурена спалня, обзаведена с подходящи легла, съобразени с възрастта на децата, като има и кошари за най-малките. Всяка група разполага със сервизни помещения, оборудвани с гърнета , малки мивки, в които децата поддържат  своята хигиена.Също така всяка група разполага и със свой кухненски офис, за измиване и дезинфекциране на използваните по време на храненето съдове. Всички групи са  оборудвани с климатици.Обзавеждането във всяко едно помещение е съобразено и отговаря на изискванията на Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
                 Работното време на Детски ясли “100 усмивки” е от 06.30 ч. до 18.30 ч.
                 Двора на детското заведение е покрит със зеленина, всяка група има пясъчници за игра на децата. Групите разполагат със собствени играчки( колела, детски колички, кораб-люлка и др.) за външно приложение, осигуряващи приятния престой на децата. В проект е цялостен ремонт и обновяване на дворните площи, с цел  повишаване на безопасността и модернизиране на местата за игра на децата.
                За здравето и безопасността на децата се  грижи опитен и всеотдаен персонал, включващ медицински сестри, педагог, детегледачки,готвачи и др. Опита на по-възрастните служители се съчетава идеално с креативността на младите членове на екипа, което е предпоставка за приемственост между поколенията, предаване на натрупания опит и непрекъснато подобряване нивото на работа в Детски ясли “100 усмивки”.Децата в детското заведение не само се отглеждат, но чрез различните форми на игра, на подражание от по-големите те усвояват основни хигиенни навици, целогодишно се провеждат закалителни процедури, съобразени с особеностите на всеки сезон и индивидуалността на  децата.Чрез организираните мероприятия, провеждани ежедневно децата разширяват своя кръгозор, получават основни знания за света около тях, научават много песни, танци, стихчета.Режима на хранене, бодърстване и сън в детското заведение е съобразен с нервно-психичното развитие на децата до 3 год. възраст и има за цел  правилното и хармонично израстване на децата, както физически, така и психически.
покажи пълния текст

Предстоящи събития
“ТАЛАНТЛИВИ ЧУДЕСА В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО" на 01,06,2017 г на Пл.„Ст.Стамболов”
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите