Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДЯ "Дребосъчета"
Адрес: Северен, УЛ.ПОБЕДА 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Събова Попова
Телефон: 032/952-927
Email: drebosucheta@abv.bg
Възрастови групи: Яслена група

         Общинска детска ясла "Дребосъчета" е закътано детско заведение, което се намира в тих вътрешен двор на ул.Победа №2 в гр.Пловдив, р-н "Северен".
 В детската ясла се приемат деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Приема на деца е целогодишен и се осъществява по Методика на система за електронно класиране на деца в детски заведения в Община Пловдив.
   Детска ясла "Дребосъчета" разполага със собствен двор оборудван с детски съоръжения, ударопоглъщаща настилка, пясъчници и зеленина. В  ясла са обособени две групи.  Храненето на децата е съобразено с изискванията на Наредба №2от 7 март 2013г. за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските кухни и детски заведения, като храната приготвяме в кухненски блок в детската ясла. За отглеждането, възпитанието и обучението на децата  се грижат шест медицински сестри, педагог, четири детегледачки, готвач, пом.готвач, перачка, касиер-домакин и деректор.
   Най-ранното детство е от изключителна важност за развитие на максималния потенциал на детето, поради това ние работим за:
  • изграждане здравно-хигиенни навици
  • развитие на финни движения
  • развитие на комуникативни способности
  • развитите на въображение
  • развитие на умения за възприемане
  • вземане на самостоятелни решения
Работното време на детската ясла е от 6.30 до 19 часа. тел.032/952927; e-mail: drebosucheta@abv.bg

 
      "Човечеството дължи на децата най-доброто което може да даде."
                     /ООН "Декларация за правата на детето"/
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите