Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини / ДГ "Червената шапчица" с втори адрес ЖР "Тракия", блок №50, вход В, Г 
  • ДГ "Червената шапчица" с втори адрес ЖР "Тракия", блок №50, вход В, Г 
Адрес: Тракия, блок 50, вход В,Г
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тинка Костадинова-Бодурова
Телефон: 0884202439 0879377523, 682344
Email: ch.shapchica@abv.bg
Уеб сайт: http://www.chervenata-shapchitsa.com/
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
Припомняме, че във връзка с извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г., месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст вече не се спира, а директно се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия без уважителна причина съответно повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. В тези случаи месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.
 
 

Детска градина „Червената шапчица“ участва в схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. 

 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ
ДГ "Червената шапчица"
гр. Пловдив жк Тракия
ул. "Маестро Георги Атанасов" №26
Банкова сметка:
IBAN BG 26IORT73753102606100
BIG IFRTBGSF 
В
документа за банков превод задължително да се запише: 
основание за превод: "такса за детска градина месец.........
Име, фамилия на детето и група
Желателно е превода да се извършва преди 10 число на месеца!

Градината разполага с 10 апартамента, след основен ремонт извършен 2012г. Има просторен двор.
Всяка група си има площадка за игра. 
покажи пълния текст

Предстоящи събития


Родителски срещи по групи:
 
покажи пълния текст

Актуална информация
Записване на деца след класиране се осъществява в основната сграда на ул. "Маестро Георги Атанасов" № 26. Децата родени 2018 година ще постъпят в първа група на 15.09.2021г., само с редовни медицински изследвания. Това важи и за децата, които идват от яслени групи. Имунизационният паспорт да се представи на медицинската сестра до три дни след записването на детето документално.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
народни танци
модерен балет
английски език
футбол
 

!!! Справка за  въведени заявки за отсъствия за летните месеци до 25.06.2021г.
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина