Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини / ДГ "Червената шапчица"
  • ДГ "Червената шапчица"
Адрес: Тракия, УЛ.МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ 26
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тинка Костадинова-Бодурова
Телефон: 0884202439, 0876516523
Email: ch.shapchica@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: http://www.chervenata-shapchitsa.com/
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

 

На сайта на ДГ "Червената шапчица" /
http://www.chervenata-shapchitsa.com/ може да видите разпределението на децата по групи.


 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
Припомняме, че във връзка с извършените изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г., месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст вече не се спира, а директно се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия без уважителна причина съответно повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик. В тези случаи месечната помощ може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването.
 


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ВТОРА - А -24.09.2020- 17.15 - " Мечо Пух"
ВТОРА - Б-24.09.2020 - 17.30 - "Звездички"
ТРЕТА - А - 25.09.2020 - 17.15 - "Палечка"
ТРЕТА - Б - 23.09.2020 - 17.15 - " Звънче" 
ЧЕТВАРТА - А - 24.09.2020 - 17.15 - " Слънчице"
ЧЕТВЪРТА - Б - 24.09.2020 - 17.15 - " Ракета"

 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ
ДГ "Червената шапчица"
гр. Пловдив жк Тракия
ул. "Маестро Георги Атанасов" №26
Банкова сметка:
IBAN BG 26IORT73753102606100
BIG IFRTBGSF 
В документа за банков превод задължително да се запише: 
основание за превод: "такса за детска градина месец.........
Име, фамилия на детето и група
Желателно е превода да се извършва преди 10 число на месеца!


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

 При обработване, съхранение и предоставяне на личните данни стриктно спазваме принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на съхранение на личните данни.

    Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения ред. След изтичане на този срок изтриваме и унищожаваме всички данни, без ненужно забавяне.

   При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните ВИ данни имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, на оттегляне на съгласието за обработката им, на достъп до тях , на коригиране, изтриване,  забравяне,  ограничаване и получаване на информация.

   Сигурността на всяка информация и лични данни, с които работим, е приоритет за нас!

 
За подобряване на хранителните навици на децата чрез повишена консумация на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания, ДГ "Червената шапчица" участва в схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".
покажи пълния текст

Предстоящи събития


Децата родени 2018 ще постъпят в детската градина на 15.09.2021г. При постъпването трябва да имат редовни медицински изследвания. Това се отнася и за децата, които са посещавали детски ясли.
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯТЕ КСЕРОКОПИЕ НА ВСИЧКИ ИМУНИЗАЦИИ ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА КНИЖКА ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ!!!

покажи пълния текст

Актуална информация
Необходими документи за постъпване в детска градина:

1. Здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
2. Изследване за патогенни чревни бактерии - валидна 15 дни
3. Изследване за чревни паразити валидна 15 дни
4. Изследване на кръв и урина - валидна 7 дни
5. Ксерокопие на всички имунизации от здравноосигурителната книжка
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен - валидна 3 дни


При отсъствие на детето от детска градина повече от два месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
народни танци
модерни балет
английски език
арт ателие
футбол
бойни изкустваСправка за  въведени заявки за отсъствия за летните месеци до 25.06.2021г. 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина