Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Слънце"
Адрес: Тракия, УЛ.ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ 5
Местоположение: Виж на картата
Директор: Павлинка Кръстева
Телефон: 032 682 518
Email: slance@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Типова детска градина с 8  групи. Разполага с плувен басейн, физкултурен салон и музикален кабинет.
покажи пълния текст

Предстоящи събития
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Във връзка с епидемиологичната обстановка  и наложените мерки, Ви молим да заплатите месечната такса
до 09.12.2020 г. на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума ще получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Слънце", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: ВG91IORT73753102605900

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.
ноември, 2020 г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето и група
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Слънце": slance@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса до десето число на  всеки месец
на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.

Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Слънце", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
ВG91IORT73753102605900
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м. /предходен/, 2020 г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Слънце": slance@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ се предлагат следните допълнителни дейности:
1.Плуване
2.Английски език
3.Народни танци
4.Модерни танци
5.Футбол
Плуването е безплатно за всички деца в детската градина.
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина