Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Люляк"
Адрес: Централен, УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 4
Местоположение: Виж на картата
Директор: Вяра Данева
Телефон: 0884202451
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Типова детска градина в която се социализират, възпитават, обучават и подготвят за училищно обучение деца от 3 до 7 годишна възраст.
покажи пълния текст

Предстоящи събития
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Люляк", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG84IORT73753102600400

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Люляк": liuliak@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Актуална информация
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА И СРОК НА ВАЛИДНОСТ
  • ТАЛОНИ ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД, ЗДРАВОСЛОВНО И ИМУНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ – ДО 3 ДНИ ;
  • МЕД. БЕЛЕЖКА ЗА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ – ДО 3 ДНИ;
  • ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ И ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ – ДО 15 ДНИ;
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ И УРИНА – ДО 7 ДНИ;
  • ДАННИ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС/КСЕРОКОПИЕ НА ЗОК –ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, ДАННИ ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР И НАПРАВЕНИ ИМУНИЗАЦИИ;
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина