Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Кремена"
Адрес: Тракия, УЛ.СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР 29
Местоположение: Виж на картата
Директор: Савка Спасова
Телефон: 032/682-291
Email: kremena@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Детското заведение е целодневно със седем групи.Персоналът е квалифициран .Отлична база.
покажи пълния текст

Актуална информация

ВАЖНО за родителите!

Уважаеми родители,
Във връзка с епидемиологичната обстановка и наложените мерки ви уведомяваме, че следва да заплатите месечната такса на своето дете за м. ноември с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail: на електронната си поща.
Срок на плащане по банков път до 08-ма дата на съответния месец.
Внася се точната сума на таксата!!!
Сметка на ДГ „КРЕМЕНА” гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД клон Пловдив
IBAN: BG75IORT73753102605800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ”КРЕМЕНА” м………….., 202…г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия и група на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Кремена”-kremena@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.25.11.2021 16:05
В проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 381 деца.