Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Еделвайс"
Адрес: Тракия, УЛ.ТЕОФАН РАЙНОВ 4
Местоположение: Виж на картата
Директор: Надя Загорска
Телефон: 032/682 460; 032/682 374
Email: edelvais@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група
ДГ "Еделвайс"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Детска градина „Еделвайс“, гр. Пловдив, със седалище ул. „Теофан Райнов“ №4 е общинска собственост. Намира се в Ж.К. „Тракия“; микрорайон А10 – „Възраждане”, в непосредствена близост до парк „Лаута“ – лесопаркова зона за широко обществено ползване, която има ключово значение за зелената система и огромна екологична стойност за града.

Официално детската градина е пусната в експлоатация на 18.01.1982 г. под името ЦДГ „Володя Улянов“, а през 1992 г. е преименувана на ЦДГ „Еделвайс“. Нарастващото тогава население в района налага отваряне на допълнителни филиали към детското заведение –  „Аница“ и „Райна Княгиня“, но впоследствие, поради намаляване броя децата през 90-те, се е наложило тяхното закриване и капацитета й се ограничава.

Общата площ на терена е 5677 кв.м., от които незастроената площ 3877 кв.м., а застроената – 1800 кв.м., с разгърната площ (3600 кв.м.).

Отличителен белег на сградата е нейната оригинална архитектура. Сградата притежава два двуетажни и един триетажен корпуси, свързани с просторни коридори.

Тук се обучават 224 деца в осем групи и за тях ежедневно се грижат 32 души. Директор на образователната институция е Надя Загорска.

Дворът е просторен, озеленен с дървета и храсти. Има обособени площадки за всяка група, оборудвани с уреди за игра. Той е любимо място за игра и откривателство на децата, където те опознават света на приятелството, труда и природата.

В ДГ „Еделвайс” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

Стратегическите цели на ДГ „Еделвайс“ са насочени към:

  1. Формиране и развитие на детската личност чрез изграждане на качества, ценности, нагласи и социална компетентност в съответствие с нейните индивидуални възможности, способности и потребности.
  2. Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

– равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

– зачитане на техните права, свобода и сигурност;

– зачитане на достойнството им,

–  уважение, грижа и любов към всяко дете;

–  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

– приобщаване към националните традиции и културни ценности;

покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Еделвайс", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG59IORT73753102605700
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Еделвайс": edelvais@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ"Еделвайс" се предлагат следните допълнителни педагогически услуги, които не са дейност на ДГ и се осъществяват от фирми одобрени от Община Пловдив:
- танци;
- народни танци;
- футбол.
покажи пълния текст

25.11.2021 16:05
В проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 381 деца.