Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Еделвайс"
Адрес: Тракия, УЛ.ТЕОФАН РАЙНОВ 4
Местоположение: Виж на картата
Директор: Надя Загорска
Телефон: 032/682-460
Email: edelvais@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Еделвайс"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Еделвайс” е открита през 1982 г. Намира в ЖК „Тракия” на ул. „Теофан Райнов „ № 4. В непосредствена близост е до акваленд „Тракия” и парк „Лаута”.
Детската градина е типова – с обща площ 520/кв.м./от които застроена 1300/кв.м./ и незастроена 3900/кв.м./. Сградата е двуетажна в разгърнат вид и разполага с канцеларии, занимални, спални, физкултурен салон, сервизни и складови помещения . Кухненският блок и парното са на полуприземен етаж.
              ДГ „Еделвайс” е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Разполага с осем целодневни групи, като общия капацитет е 176 деца разпределени по възрасти.
              Детската градина работи целогодишно - от понеделник до петък - от 06.00 ч. до 19.00 ч.
              Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява  отлична подготовка за училище. Това е видно от множеството поздравителни адреси от училищата, не само в район „Тракия”, а и от целия град. Особено внимание  обръщаме на креативността и талантите на децата и грамотите, спечелени от различни конкурси са доказателство за успехите  на нашите възпитаници.
              Целият персонал на детската градина – 32 човека, от които 18 педагогически специалисти, 8 помощник -възпитатели и 6 души помощни кадри работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Еделвайс", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG59IORT73753102605700
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Еделвайс": edelvais@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ"Еделвайс" се предлагат следните допълнителни педагогически услуги, които не са дейност на ДГ и се осъществяват от фирми одобрени от Община Пловдив:
- английски език;
- модерни танци;
- народни танци;
- източни бойни изкуства;
- футбол;
- Арт-ателие.
покажи пълния текст

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив