Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Велимира"
Адрес: Тракия, УЛ.СТОЯН ПРАЗОВ 3
Местоположение: Виж на картата
Директор: Теодора Симеонова
Телефон: 032/682-474, 032/682 310
Email: velimira@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: http://dg-velimira.com
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Велимира"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ВАЖНО !!!
Във връзка със  за въвеждане на иновативен подход за обучение, възпитание и социализация на детето, чрез прилагането на метода на Мария Монтесори, Ви информираме че той ще се прилага във 
всички възрастови групи, родени след 2013 г. за учебната 2019/2020 г. За класираните деца, при записването в ДГ, родителите ще попълват декларации за съгласие.

Една от новопостроените 8-групни детски градини с басейн, голям физкултурно-музикален салон, озеленен двор оборудван с модерни катерушки и сенници с пейки - тип шатри с антишокови настилки. Детската градина работи в областта на ранното откриване и развитие на детския талант.

В ДГ "Велимира" се предлагат следните допълнителни педагогически услуги, които не са дейност на ДГ и се осъществяват от фирми одобрени от Община Пловдив:
- английски език;
- модерни танци;
- народни танци;
- детска йога;
- футбол;
- арт ателие;
- творческа работилничка ;
 - плуване - безплатно за децата.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Велимира", гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: 
BG27IORT73753102605500
BIC:  IORTBGSF 
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Велимира": velimira@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ "Велимира" се предлагат следните допълнителни педагогически услуги, които не са дейност на ДГ и се осъществяват от фирми одобрени от Община Пловдив:
- английски език;
- танци;
- футбол;
- творческа работилничка ;
- плуване - безплатно за децата.
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина