Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Д-р Е. Бороу"
Адрес: Тракия, УЛ.МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ 16
Местоположение: Виж на картата
Директор: Димка Христова
Телефон: 032/682-334
Email: e.borou@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: http://odz-edgarborow.com
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Детска градина “Д-р Едгар Бороу” е открита на 04.11.1991г. Намира се в ЖК”Тракия”, на ул.”Маестро Г. Атанасов” № 16 и е част от мрежата на детските и учебни заведения в района.  В него се обучават и възпитават над 200 деца от ранна и предучилищна възраст. Съчетава детски ясли и детска градина.
           ДГ  ”Д-р Едгар Бороу” носи името на създателя на идеята за флуорираното мляко като профилактично средство за подобряване на стоматологичното здраве на децата.
          Развитието на детското заведение е на основата на внедряване различни интерпретации при разработване на проблема за взаимодействие чрез непрестанно общуване и доверие.
          Приоритет в учебно-възпитателната работа е създаване на възможност за изява и съхраняване на детската индивидуалност.  Освен прилагане на Държавните образователни стандарти възпитаниците на ДГ “Д-р Едгар Бороу” имат възможност по желание на родителите да плуват, изучават английски език, модерни и народни танци, бойни изкуства, футбол.
            Децата се грижат и за алпинеум – атракция в ежедневието им и средство за общуване.
           Те се чувстват обичани и уважавани партньори на възрастните, а родителите – приятели и съмишленици на персонала в изграждане на бъдещето и търсене на правилни съвместни решения. Успехите са на целия състав от персонал, родители, общественост.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомява ме Ви, че може да заплатите месечната  такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, Easy Pay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметката на ДГ"Д-р Едгар Бороу" гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG92IORT73753102605300
Основание за плащане: такса за м........, 20.....г.
Задължено лице: Име,презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ"Д-р Едгар Бороу" e.borou@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ"Д-р Едгар Бороу" се предлагат следните допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина:
  • бойни изкуства;
  • народни танци;
  • модерни танци/модерен балет;
  • английски език;
  • футбол.
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина