Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Светлина"
Адрес: Южен, УЛ.БОЛГРАД 12
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Трънкова
Телефон: 032/693981
Email: cdg_svetlina@abv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Светлина"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Светлина” е общинска детска градина и се намира в район „Южен” на  ул. „Болград” 12.                          
Официално детската градина е открита на 24.12.1974г.
10 години детската градина е работила като база за обучение на студенти към ПУ „Паисий Хилендарски”.
Носител е на почетния знак на община Пловдив.  
Сградата на детското заведение е специално проектирана за такава.  Дворът е просторен ,озеленен с  дървета и храсти. Всяка група разполага с площадка и пясъчник, оборудвани с уреди за игра.  Детското заведение разполага със шест групи, нов физкултурен салон и площадка по безопасност на движението.
В детската градина се обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Учебно-възпитателният процес се осъществява според ДОИ  по утвърдена програма.
В детското заведение се предлагат допълнителни педагогически услуги по желание на родителите.
В ДГ „Светлина” съществува оптимална, материална и културно- емоционална среда, в която всяко дете развива своята индивидуалност. Родителите имат възможност да посещават в дни на отворените врати заниманията и игрите на своите деца.
  Педагогическият екип  е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност към децата.
Мисията на детската градина е стремеж за максимално формиране на детската личност, висок интелектуален потенциал и култура, мотивация на целия персонал за творческо развитие на собствените възможности и тези на децата.
ДГ „Светлина” е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.
покажи пълния текст

Актуална информация
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че поради обявеното извънредно положение в страната може да заплатите месечната такса за м.Февруари по банков път. Дължимата сума сте получили като e-mail на електронната си поща.
Сметката на ДГ "Светлина" е:


Детска градина „Светлина“
Банка:      Инвестбанк
IBAN:   BG 76IORT73753102605200
BIC: IORTBGSF
 
Основание за плащане: Такса за м………… 2020г.
Задължено лица: Трите имена на детето
Наредител: Трите имена на родителя
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
Английски език
Модерни танци
Футбол
дейност на Сдружение "Детски спорт "
източни бойни изкуства
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина