Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Осми март"
Адрес: Южен, УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ели Грозева
Телефон: 032/207-845
Email: 8mart@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: www.dg8mart.com
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

снимка 1
снимка 2

ДГ "Осми март" е първата и най-стара детска градина в гр. Пловдив, открита е през 1932г.
Намира се на ул.”Даме Груев"№1, район „Южен”. ДГ”Осми март” работи с деца от 3 до 7 год.От месец септември 2016 година детска градина "Осми март" функционира с  административен адрес - ул."Даме Груев "№1 с осем възрастови групи и втори адрес -бул."Никола Вапцаров" №80 с осем възрастови групи.
Педагогическият процес в шестнадесетте възрастови групи  в цялото  детското заведение  се осъществява като непрекъснат образователно-възпитателен процес през учебната година в съответствие с поставената мисия
Детската градина и семейството - равностойни партньори в подготовката на децата за предизвикателствата на времето чрез стимулиране на техния потенциал и защита на правата им, като създава условия за изява на творческите заложби, физическото, психическо и интелектуално израстване на детската личност.”
и визия:
„Утвърждаване авторитета на ДГ "Осми март" като детско заведение, в което:
•   работи високо квалифициран педагогически екип, способен да планира, организира и реализира възпитателно-образователния процес на конкурентноспособно ниво;
•   работят отговорни личности, проявяващи толерантност, творчество и професионализъм към децата;
•   децата се учат чрез преживяване, игра и дейност да живеят щастливо, удобно и конструктивно с други деца.”
Как реализираме творческите импулси и новаторски идеи?
•   Чрез прилагане на интерактивни и интегративни форми на работа с деца, ориентирани към провокиране на мисленето, фантазията и самостоятелността, към формиране на практически умения у децата и към развитие на личността;
•   Чрез стимулиране на детската себеизява и творчество чрез ателиета по изкуства:
o Първи групи: „Изобразително изкуство”
o Втори групи: „Приложни изкуства
o Трети групи: „Фолклор”
o Подготвителни групи: „Театрална работилница”;
•  Фолклорна  група,  Вокална  група , Танцова формация   – многобройни участия във фестивали и изложби и спечелени награди.
   През 2018г ДГ "Осми март" бе удостоена от Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" със званието "eTwinning school". Знaĸът e нaчин дa бъдe изpaзeнo пpизнaниe за нeпpeĸъcнaтoто пpoфecиoнaлнo paзвитиe, пpилaгaнe нa инoвaтивни и ĸpeaтивни пoдxoди в yчeбния пpoцec, ycпeшнa paбoтa пo нaциoнaлни и мeждyнapoдни пpoeĸти, зa aĸтивнa дeйнocт в еТwіnnіng плaтфopмaтa и yмeниeтo нa yчилищeтo дa paбoти в eĸип. Нaгpaдeните yчилищa в Eвpoпa ca пpизнaти зa лидepи нa нaциoнaлнo и Eвpoпeйcĸo нивo в cфepи ĸaтo: дигитaлнa пpaĸтиĸa, пpaĸтиĸa зa eлeĸтpoннa бeзoпacнocт, инoвaтивни и ĸpeaтивни пoдxoди ĸъм пeдaгогиĸaтa, нacъpчaвaнe нa нeпpeĸъcнaтoтo пpoфecиoнaлнo paзвитиe нa пepcoнaлa, нacъpчaвaнe нa пpaĸтиĸи зa cъвмecтнo oбyчeниe cpeд пepcoнaлa и yчeницитe.
  Oт 2010 г. детската градина работи по проекти в онлайн платформата eTwinning на Европейската програма ЕРАЗЪМ+ - общност на училищата в Европа и има реализирани и наградени 8 национални и европейски проекти.

 
покажи пълния текст

Актуална информация
съобщение2Във Връзка с епидемичната обстановка Ви уведомяваме, че таксите ще се заплащат по банков път чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay от 01.04 до 10.04.2020г. по сметката на ДГ "Осми март".
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG60 IORT 73753102605100
BIC: IORT BG SF

Основание за плащане: такса за м. март
Задължено лице: име и фамилия на детето
, групата и точната сума
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ"Осми март" 8mart@dg.plovdiv.bg


 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
Допълнителни дейности в ДГ "Осми март" ул. "Даме Груев №1 през учебната 2019-2020год. :
Английски език
Футбол
Народни танци
Модерен балет

 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина