Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Детски заведения / Детски градини / ДГ "Светлина" с втори адрес ул. "Славееви гори" №41
  • ДГ "Светлина" с втори адрес ул. "Славееви гори" №41
Адрес: Южен, УЛ.СЛАВЕЕВИ ГОРИ 41
Местоположение: Виж на картата
Директор: Емилия Трънкова
Телефон: 032/692-918
Email: svetlina@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

      ДГ,,Светлина" с втори  адрес на ул,,Славееви гори” № 41се намира в район Южен,  и съществува като блокова детска градина от основаването си (1973г.) до сега. Разположена е на място с добри  комуникативни и транспортни връзки.
В детската градина съществува добра екипна и преподавателска практика, базираща се на приемственост и сътрудничество между колегите.
          Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно – образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка , осигурявайки необходимата подготовка на децата за училище.
     Изградена е практика за организиране и провеждане на допълнителни дейности според желанието на родителите и интересите на децата :английски език, футбол, бойни изкуства, модерни и народни танци.
     Създадени са оптимално добри условия за провеждане на качествен възпитателно – образователен процес(ресурси,материално – техническа база, квалифициран персонал, интерактивни методи).
     Прилагат се разнообразни методи и форми  за планиране и провеждане на възпитателни – образователната дейност.
     Рационално се използват възможностите на дневния режим за организиране от педагогическите специалисти по групи на индивидуална работа с деца.
     В детската градина работи високо квалифициран педагогически екип, който приема  и цени уникалността, насърчава развитието на творчеството и потенциала на всяко дете, формирайки необходимите знания и умения, подготвяйки го за приемане на новата социална роля на ученик. 
покажи пълния текст

Актуална информация
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че поради обявеното извънредно положение в страната може да заплатите месечната такса за м.Февруари по банков път. Дължимата сума сте получили като e-mail на електронната си поща.
Сметката на ДГ "Светлина" е:


Детска градина „Светлина“
Банка:      Инвестбанк
IBAN:   BG 76IORT73753102605200
BIC: IORTBGSF
 
Основание за плащане: Такса за м………… 2020г.
Задължено лица: Трите имена на детето
Наредител: Трите имена на родителя
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
Английски език
Модерни танци
Футбол
Народни танци
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина