Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Мая"
Адрес: Южен, УЛ.ИВАН ГАРВАНОВ 28-А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Стоил Семерджиев
Телефон: 032/692-162
Email: maya@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ "Мая" се намира в район Южен и има 6 целодневни групи. Разполага с минифутболно игрище .В детската градина е създаден и продължава да съществува мажоретен състав , носител на много национални награди.
В началото на 2015 г. е създаден Представителен гвардейски блок , участвал в отговрни форуми / Последно в МФСЗ " Арена Армеец София" - 05.05.2016 г./
покажи пълния текст

Предстоящи събития

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
След съгласуване с Обществения съвет на ДГ „Мая“, гр. Пловдив се подписа Анекс към договорите от 01.10.2019г. с  :  ЕТ “ДАНИВЕР – ГЕОРГИ ГОГОВ,  “Пловдив Старс“ ЕООД ,  СК „ Самодива“  за дейностите, които не са дейности на детската градина -  Английски език,  Футбол,  Мажоретен състав  и Народни танци      със следните точки:
1. Фирмите  да продължат обучителната си дейност в детската градина от 01.10.2020г., без родителите да имат ангажимент да направят избор на допълнителни дейности за новата учебна година, предоставяни от същия доставчик, след подписване на нов договор.
2. Родителите на децата от първа, втора и трета възрастови групи, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата  ще получат съответно намаление на таксите през следващата учебна година.
3. На родителите на децата от четвърта възрастова група, заплатили втората част от съответната такса за предоставяне на услугата ще им бъде възстановена сумата в периода от 01.09.2020г. до 13.09.2020г.вкл.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
При желание от Ваша страна да получите полагащите се продукти за Вашето дете по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – 1 килограм краставици и 300 грама кашкавал, е необходимо да изпратите e-mail  на  maya@dg.plovdiv.bg  до 21.04.2020г. / вторник / вкл., като посочите име на детето, група и Вашите имена.
На по-късен етап ще се публикува график за раздаване на продуктите от детската градина.
покажи пълния текст

Актуална информация


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Мая", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: 
BG28IORT73753102604900

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Мая": maya@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
За учебната 2019/2020 година в ДГ " Мая" ще се осъществяват следните дейности, които не са дейности на детската градина:
1.Английски език - ЕТ " Данивер- Георги Гогов"- 
2.Футбол - "Пловдив Старс"ЕООД- Иван Караманов
3.Народни танци - Спортен клуб "Самодива" - Даниела Трифонова
4.Мажоретки - Спортен клуб "Самодива" - Даниела Трифонова
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина