Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Зорница"
Адрес: Южен, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 45
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тинка Ткачова
Телефон: 032/692-757; 0884/202-476
Email: zornica@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „ Зорница” град Пловдив по данни от летописната книга е открита на 15.10.1963 година от Началник на отдел „ Народна просвета”,гр. Пловдив.Детската градина няма име, по документи се води №17 или „Христо Ботев”.През месец април 1965 година в градината е направена първата цялостна ревизия. При конфериране на резултатите от ревизията се поставя на обсъждане предложението детската градина да се казва „ЗОРНИЦА”. Отдел „Култура” при ГНС Пловдив одобрява искането за име.През месец октомври на 18.10.1967 година на Венера каца „Венера 4” и се взема единодушно решение 18.10. да бъде патронен празник на детското заведение. На 27.10.1967 година във вестник „Отечествен глас” излиза статия със заглавие”Тяхната звезда свети най- ярко” и текст: „Една целодневна детска градина в Пловдив от 1963 година има чудно име – ЗОРНИЦА беше наречена на онази голяма трепкаща и сияйна звезда, която първа известява изгревите…..”
През годините ДГ „Зорница” се ползва с много добро име и е желано място за отглеждане и възпитаване на децата.В градината работят отговорни, обичащи професията учители.
   “ДА СПЕЧЕЛИМ  ЛЮБОВТА НА ВСЯКО ДЕТЕ И ДОВЕРИЕТО НА ВСЕКИ РОДИТЕЛ”- това ни ръководи през годините в ежедневната ни работа и ни помага да заемем достойно място, което сме заслужили с всеотдайност и неуморен труд.Екипът на ДГ „Зорница” осъзнава, че живота на всеки човек се измерва не с годините, а с дирята оставена след нас и съвсем отговорно всеки от нас може да заяви:
"Навярно съм родена с орисия,
                     Навярно туй ми е съдбата,
И често мисля си, не крия,
                Че бог ме е обрекъл на децата”
покажи пълния текст

Предстоящи събития

 
В ГРАДИНАТА ДЕТСКА, 
                                      ЩАСТЛИВО ЖИВЕЯ,
                                                                 С ЧУДЕСНИ ПРИЯТЕЛИ 
                                                                                                         ИГРАЯ И ПЕЯ!                                  
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА 

 
ЕЖЕГОДНИЯ    ПИКНИК
 
КОГА?                  05.06.2021 ГОДИНА   11.00 ЧАСА
КЪДЕ ?                 НА  АРАПОВСКИ МАНАСТИР
 
                                        
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО
                          ДА СЕ ВЕСЕЛИМ,   ДА СПОРТУВАМЕ,   ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!

                                                                                          
                  
                 
              


 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Зорница", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: BG93IORT73753102604700
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Зорница": zornica@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

ВАЖНО!

     Съгласно становище на РЗИ-Пловдив отпада представянето на декларации от родителите при отсъствие на детето от детската градина повече от 10 дни.
     Остава в сила чл. 4, ал. 5 от Наредба № 3 от 2007 г., а именно „при отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен“.
 
От ръководството, 26.07.2021 г.      
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности

                                       
                                                                                          
                                                                                                                                                 
 
 

 

 
 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина