Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Валентина"
Адрес: Южен, БУЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 66
Местоположение: Виж на картата
Директор: Евгения Церовска
Телефон: 032/694-175
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

 ДГ "Валентина" се намира на територията на гр. Пловдив, р-н ""Южен"", бул. ""Ал. Стамболийски""66 и е публична общинска собственост. В нея се възпитават и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в училище. Капацитетът на градината е 132 деца, разпределени в шест възрастови групи с физкултурен салон и плувен басейн. Персоналът се състои от висококвалифицирани педагогически специалисти- директор, дванадесет учители, учител по музика.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Валентина", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG29IORT73753102604300

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Валентина": valentina@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
EТ"Данивер-Георги Гогов"
Английски език с преподавател - Теодора Николова
Народни танци с преподавател - Любомира Барбова
Модерни танци с преподавател -Яна Плачкова
Плуване с преподавател - Веселин Пашалиев

"Пловдив Старс"Еоод Пловдив
Футбол с преподавател - Иван Караманов

Програма "Детски спорт" с преподавател - Димитър Грозев

Детската градина предлага безплатната услуга"Плуване за всички деца"
 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина