Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Захарно петле"
Адрес: Северен, УЛ.ПЕТЪР ШИЛЕВ 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тони Табакова
Телефон: 032/953-256
Email: z.petle@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Захарно петле"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

          Детска градина „Захарно петле” се намира се в гр. Пловдив - ул. „Петър Шилев” № 1,  район „Северен”. Детската градина е построена през 1978 г. върху 873 кв. м.
       Двуетажната сграда е с шест просторни и добре обзаведени занимални.Спалните помещения към тях са отлично поддържани в контекста на изискванията на РЗИ.
           Съществуват два вътрешни  двора, които се използват за гимнастика, спортни занимания, игри и тържества на децата. А цялото дворно пространство е 6 268 кв. м., върху което са разположени шест обособени детски площадки, т. е. за всяка група от детското заведение. Така обособените възрастови детски общества играят свободно, бързо се социализират и с желание посещават детската градина. В тези игри радост е за тях и откритият воден басейн за закалителни процедури. През 2015г. се реновираха и сертифицираха две от детските площадки, а през  2016г. останалите четири по Програма на Община Пловдив и детското заведение. Лятото на 2016г. е изградена и нова площадка за обучение на децата по БДП.
          През 2008г. е подменена изцяло дограмата.Отоплява се с ТЕЦ.
          През лятото на 2012г. детската градина е санирана, обновена,  готова да реализира мотото: „Да направим детската градина  втори дом за детето”.
       Капацитетът е 6 групи със 132 деца. В тях работят добре подготвени педагози. Те непрекъснато повишават своята квалификация и професионализъм, участвайки във форми на усъвършенстване, организирани от РУО на МОН, Пловдивски университет, вътрешно методическа квалификация на ниво детска градина и др. Методическата работа се реализира по Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищно образование, одобрена от министъра на МОН, в сила от 01.08.2016г.
       Детската градина участва във всички мероприятия за деца от предучилищната възраст, организирани на градско и районно ниво. Именно в тях се откриват малките „таланти”. Свидетелство за това са многото грамоти и награди, получени от децата и педагозите в детското заведение.
          Базирайки се на дългогодишния опит в развитието си, надграждайки в годините и прилагайки широкия спектър от новости, детска гардина „Захарно петле” се стреми да бъде авторитетна и желана от всяко дете и родител!
       От 18.09.2017г. на основание Решение № 266, взето с Протокол № 15/01.08.2017г. на Общински съвет Пловдив и Заповед № 17ОА2094/22.08.2017г. на Кмета на Община Пловдив бившата ДГ "Пролет" се обедини с ДГ "Захарно петле".
E-mail:zveta_petle@abv.bg и от 26.06.2018г. gmail: z.petle@dg.plovdiv.bg
покажи пълния текст

Актуална информация
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Захарно петле", гр. Пловдив
Банка: ТБ Инвестбанк АД Клон Пловдив
IBAN: BG46IORT73753102603800

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Захарно петле": z.petle@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ "Захарно петле" за учебната 2020/2021г. е сключен договор с фирма предлагаща дейности над ДОС, както следва:
  1. Английски език;
  2. Танци
  3. Бойни изкуства.
Договора е сключен за времето от  01.11.2020г. до 30.05.2021г.
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина