Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Бреза"
Адрес: Северен, УЛ.СТЕФАН И ОБРЕЙКО ОБРЕЙКОВИ 21
Местоположение: Виж на картата
Директор: Нели Димитрова
Телефон: 032/956-168
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ "Бреза" е четиригрупна градина , в която се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст. Има една първа , една втора група, една трета ПГ и една четвърта ПГ. ДГ "Бреза" е със съвременна и нова материална база, отговаряща на всички съвременни изисквания за отглеждане и възпитание на децата.
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса  на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, ЕasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mdil на електронната си поща
Сметката на ДГ "Бреза", гр. Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN:BG95IORT73753102603500
BIG: IORTBGSF
Основание  за плащане:Такса за м. ...................,20.... г.
Задължено лице: Име,презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация  използвайте електронната поща на ДГ "Бреза" : breza@dg.plovdiv.bg
Б
лагодарим за съдействието!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
Допълнителните дейности за  учебната 2020 /2021 г. в ДГ " Бреза"са:
1. Английски език  - учител- Живка Михайлова
2. Модерни танци - учител - Яна Плачкова
3. Футбол - учител - Светозар Стойчев, Ерсин Тахсин
4. Логопедични услуги 
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина