Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Космонавт"
Адрес: Северен, УЛ.ГОНДА ВОДА 1
Директор: Слава Антова
Телефон: 032/954-013
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ОДЗ "Космонавт" е обединено детско заведение за отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до постъпването им в І-ви клас. Сградата е санирана по проект "Красива България" и има европейска визия. Екипът от педагогически , медицински и обслужващ персонал има призванието и мотивацията да възпитават и образоват отговорно и всеотдайно децата от район "Северен". За учебна 2013/2014 година в ДЗ ще функционират още 2 гр ДГ и 1 гр. детска ясла. Така в ОДЗ "Космонавт "ще има 8 гр ДГ и 3 гр. ДЯ с просторни и слънчеви спални, занимални и кътове за игра.
От учебната 2014/2015г. групите са : 9 ДГ и 2 ДЯ.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
През учебната 2016/2017г. в ДГ "Космонавт" се провеждат следните допълнителни дейности извън ДОС:

1.Английски език
2.Модерни танци
3.Народни танци
4.Бойни изкуства
5.Футбол
покажи пълния текст

02.11.2017 11:17
Обявени са свободни места за нова яслена група в детската градина