Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Космонавт"
Адрес: Северен, УЛ.ГОНДА ВОДА 1
Местоположение: Виж на картата
Директор: Десислава Георгиева Стоянова-Тотева
Телефон: 032/954-013
Email: kosmonavt@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ "Космонавт" е обединено детско заведение за отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до постъпването им в І-ви клас. Сградата е санирана по проект "Красива България" и има европейска визия. Екипът от педагогически, медицински и обслужващ персонал има призванието и мотивацията да възпитава и образова отговорно и всеотдайно децата от район "Северен". 
От учебната 2014/2015г. групите са: 9 ДГ и 2 ДЯ.
 
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че можете да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков превод,онлайн банкиране,пощенска станция,EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ"Космонавт"-гр.Пловдив
Банка:Инвестбанк АД,клон Пловдив
IBAN: BG63IORT73753102603300
BIC:IORTBGSF

Основание за плащане: такса за м. ..............,2020г.
Задължено лице:Име,Презиме,Фамилия на детето
Наредител:Име Презиме,фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ"Космонавт"
kosmonavt@dg.plovdiv.bg
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
През учебната 2018/2019г. в ДГ "Космонавт" се провеждат следните допълнителни дейности извън ДОС:

1.Английски език
2.Модерни танци
3.Народни танци
4.Бойни изкуства
5.Футбол
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина