Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Космонавт"
Адрес: Северен, УЛ.ГОНДА ВОДА 1
Директор: Слава Антова
Телефон: 032/954-013
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

ОДЗ "Космонавт" е обединено детско заведение за отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до постъпването им в І-ви клас. Сградата е санирана по проект "Красива България" и има европейска визия. Екипът от педагогически , медицински и обслужващ персонал има призванието и мотивацията да възпитават и образоват отговорно и всеотдайно децата от район "Северен". За учебна 2013/2014 година в ДЗ ще функционират още 2 гр ДГ и 1 гр. детска ясла. Така в ОДЗ "Космонавт "ще има 8 гр ДГ и 3 гр. ДЯ с просторни и слънчеви спални, занимални и кътове за игра.
От учебната 2014/2015г. групите са : 9 ДГ и 2 ДЯ.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
През учебната 2016/2017г. в ДГ "Космонавт" се провеждат следните допълнителни дейности извън ДОС:

1.Английски език
2.Модерни танци
3.Народни танци
4.Бойни изкуства
5.Футбол
покажи пълния текст

25/11/2016 13:12
Актуална информация от класирането на 24.11.2016 г.
09/11/2016 11:46
Актуална информация от класирането на 08.11.2016 г.
20/10/2016 16:44
Актуална информация от класирането на 20.10.2016 г.
15/09/2016 15:10
Актуална информация от класирането на 14.09.2016 г.
30/08/2016 17:09
Актуална информация от класирането на 30.08.2016 г.