Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски
заведения на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ОДЗ "Космонавт"
Адрес: Северен, УЛ.ГОНДА ВОДА 1
Директор: Слава Антова
Телефон: 032/954-013
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, Подготвителна група 5-годишни, Подготвителна група 6-годишни
Общ брой свободни места: 2

ОДЗ "Космонавт" е обединено детско заведение за отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до постъпването им в І-ви клас. Сградата е санирана по проект "Красива България" и има европейска визия. Екипът от педагогически , медицински и обслужващ персонал има призванието и мотивацията да възпитават и образоват отговорно и всеотдайно децата от район "Северен". За учебна 2013/2014 година в ДЗ ще функционират още 2 гр ДГ и 1 гр. детска ясла. Така в ОДЗ "Космонавт "ще има 8 гр ДГ и 3 гр. ДЯ с просторни и слънчеви спални, занимални и кътове за игра.

18/09/2014 16:46
Ремонтът на Детска ясла "Палечка" ще продължи до 31.10.2014г.
11/09/2014 14:32
Добавяне на свободни места в ДЯ "Дара"
18/07/2014 10:45
Децата , приети в Детската ясла на класиране 12.08.2014, ще постъпват след 15.09.2014 г., поради затваряне за планов ремонт.