Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Рая"
Адрес: Западен, УЛ.ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ 5
Местоположение: Виж на картата
Директор: Цеца Делова
Телефон: 032/33 41 36
Email: raya@dg.plovdiv.bg
Уеб сайт: http://cdgraya.eu/
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ”Рая” се намира в район Западен. Официално детската градина е открита на 17.09.2011г.Сградата на детското заведение е с уникална архитектура, луксозна и уютна. Дворът е просторен ,озеленен с вековни дървета и цветни лехи. Има обособена площадка за всяка група, оборудвана с обезопасена настилка и съоръженя за игра. В детската градина се помещават шест групи, две от които са маломерни и се социализират, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Учебно-възпитателният процес се осъществява според ДОС по утвърдена програма.
покажи пълния текст

Актуална информация
 
СЪОБЩЕНИЕ 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Рая", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
BG47IORT73753102603200  , BIG код    IORTBGSF 
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Рая": raya@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!
Бъдете здрави!
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
През учебната  2020-2021 година в ДГ "Р А Я" се провеждат следните педагогически дейности,
които не са дейности на детската градина, а именно:
1. Детска творческа работилница
2. Футбол
3. Английски език
4. Народни танци
5. Логопедични услуги
покажи пълния текст

13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина