Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Светла"
Адрес: Западен, УЛ.ДРЯН 8
Местоположение: Виж на картата
Директор: Людмила Тошева
Телефон: 0884202497, 0879971121
Email: svetla@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та група, IV-та група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Детска градина с капацитет 138 деца-6 групи.Разполага с добра база за качествен учебно-възпитателен процес, закрит плувен басейн, съвременен двор и мини стадион, професионален екип.В детското заведение има изградени традиции за успешно партньорство с родителите.
покажи пълния текст

Актуална информация
За кореспонденция с ДГ се ползва email адрес
svetla@dg.plovdiv.bg


сайт на ДГ"Светла-http://dgsvetla-plovdiv.com/
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Светла", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: 
BG31IORT73753102603100
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м.............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "СВЕТЛА": svetla@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите