Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Наталия"
Адрес: Източен, УЛ.ЛОТОС 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Екатерина Загорска
Телефон: 032/682-550
Email: natalia@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
Общ брой свободни места: 43

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

Санирана централна сграда с отопление от ТЕЦ с 6 групи, с физкултурен салон и музикален кабинет. За всяка група има голяма занималня,обзаведена с детски кътове за игра и спално помещение.Разполага с лекарски кабинет , кухненски блок,два вътрешни двора,които се използват за различни видове подвижни и музикални игри и провеждане на празници.Градината има и голям външен двор,разделен на площадки за различните възрастови групи.Базова градина към ПУ "Пайсии Хилендарски".
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви,че може да заплатите месечната такса на своето дете с
банков превод чрез банков клон,онлайн банкиране,пощенка станция,EasyPay.
Дължимата сума получавате като е-mail на електронната си поща.
Сметката на ДГ,,Наталия",гр.Пловдив
Банка:Инвестбанк АД,клон Пловдив
IBAN:BG49IORT73753102602000
BIC:IORTBGSF
Основане за плащане:такса  за м.......,20...г.
Задължено лице:Име,презиме и фамилия на детето
Наредител:Име,презиме и фамилия на вносителя.
За информация използвайте електронната поща на ДГ
,,Наталия""natalia@dg.plovdiv.bg

Благодарим за съдействието.
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.31.05.2021 14:04
Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2018 година деца