Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Маргаритка"
Адрес: Източен, УЛ.КЕДЪР 2 А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Тодорка Бакърджиева
Телефон: 032/682-290
Email: cdg_margaritka@abv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
Общ брой свободни места: 24

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

       В  детската градина  се отглеждат, обучават и възпитават деца от  3 годишна възраст до постъпването им в І клас. Сградата е  типова, изцяло санирана през 2008 година. Отоплението е централно.
      Функционират 8 групи, като децата са разпределени по възраст. Занималните са светли, просторни и уютни; всяка група разполага с модерни и разнообразни игрови и методични материали, които се поддържат и обогатяват периодично. Обстановката е организирана така, че се създава възможност за децата да действат в свободни и достъпни зони, за да се постигне самостоятелност в избора на информация, играчки и материали, практически занимания и игри.
       На разположение на децата е добре оборудван физкултурен салон; методичен кабинет с богат оперативен и демонстрационен материал, с над 200 табла, сюжетни и художествени картини, с разнообразни кукли и костюми за театър, с музикални инструменти, сценични и танцови облекла.
      Дворът е озеленен с различни дървета и храсти , които са природен филтър за здравето и физическото развитие на децата. Игралните площадки са обширни, реконстриурани и изцяло обновени по проект на Община Пловдив през 2010 г. , обособени за всяка група с модерни и многофункционални катерушки, съоръжения и места за отдих.
     За децата се грижи  педагогически и обслужващ  персонал с висок образователен ценз и професионална квалификация. Всички  учители са с висше образование. Помощник-възпитателите са 6 , помощно-обслужващ персонал  – 7 . Всички са с богат опит в работата, внимателни, толерантни  и отзивчиви към  индивидуалността  на всяко дете и семейство.
      
    При  интерес,  посетете страницата ни във  ”facebook” на адрес :   ЦДГ "Маргаритка" - град Пловдив . 
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ "Маргаритка" от 17. 10.2016 г. се сформират допълнителни дейности по желание на родителите по:
Англйиски език
футбол
Спортни танци
Очакваните резултати са за ползотворна работа на екипите по групи за стимулиране на детските заложби от най-ранна възраст.
покажи пълния текст

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив