Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Щастливо детство"
Адрес: Източен, УЛ.ВРАТЦАТА 4
Местоположение: Виж на картата
Директор: Евгения Попиванова
Телефон: 032/682-577
Email: evgenia_popivanova@abv.bg
Възрастови групи: Яслена група, I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” е общинско детско заведение с традиции и опит,трупан 44 години.Намира се в нова,модерна и съвременна сграда на ул. „Врацата”   4.Състои се от 4 градински и 2 яслени групи,с капацитет 124 деца. За тях се грижи високо квалифициран персонал от 22-ма човека. 
   Всички са утвърдени специалисти с богат опит,както в работата с деца от различен етнос,така и със специални образователни потребности. Болшинството от преподавателите,както и някой от мед.сестри са с висше образование, като 5 от тях имат ІV-ти и V клас квалификация.
   Нашето водещо начало е принципът: "Няма нищо по-важно от детето и неговите потребности".
   Градината има централно парно отопление,на 2 етажа, ,където са създадени необходимите предпоставки за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес Условията за възпитание и образование в детското заведение са добри,жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериора и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата като в подготвителна група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.За психологическия,физически комфорт и удобство на нашите възпитаници са обособени удобни пространства с достатъчно осветление,обзаведени с различни кътове за игра ,телевизор,СД-плеър,бели магнитни дъски и табла;подходящи за възрастта играчки,съвременни нагледни материали,книжки и др.Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформление на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група. За децата със     СОП  е оборудван  кабинет,снабден с лаптоп и различни уреди,материали и пособия за ефективна работа на ресурсните учители,логопеди и психолози.
    В детската градина се набляга преди всичко на позитивното мислене,отношение и създаване на положителна нагласа към заобикалящия свят,формирането на успешни личности,отлично подготвени за първи клас .Нашите деца имат редовно участие в  множество конкурси и  изяви на районно и общинско ниво.За това свидетелстват и многобройните ни награди и грамоти.
   Основните насоки в работата са: интегриране с водещи европейски и световни възпитателни практики, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите,създаване на условия за природосъобразен,екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот,развитие на личностния потенциал,ранно откриване и развиване на интересите,способностите и заложбите на всички деца.
   От 3 години колективът работи с Катедра „Детска дентална медицина”в Стоматологичния факултет към Медицинския университет  Пловдив  по превенция и корекции на детското дентално здраве,както и с утвърдени специалисти по офталмолигия и  педиатрия,с цел превенция и ранна  диагностика на правилното детско развитие.
   Особено се набляга на многопластовата подготовка на децата за първи клас като за целта се работи усилено съвместно с Пътна полиция,VІ-то РПУ на МВР,ФРР”Рома”,Съюз на слепите” и др.В ДГ има открита семейна библиотека,осигуряваща детски книжки за домашен прочит.Осигурени са и допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания.
   Оценка за работата и високия професионализъм на колектива на ДГ”Щастливо детство” е и присъденият му „Почетен знак на район „Източен”през 2011 г..
   Нашите деца имат привилегията да играят в красив,защитен и просторен двор с много зеленина,с добре поддържани тревни площи,прекрасни декоративни дървета,храсти и цветя.В него са разположени  площадки за игри на открито за всяка възрастова група ,снабдени с различни уреди и пясъчници,където децата да растат спокойно и с удоволствие. 
     Това е Вашата ДГ,където децата Ви ще бъдат отгледани с любов и подкрепа,а вие ще бъдете посрещнати с уважение и разбиране.
 
 
покажи пълния текст

Актуална информация
Банкова сметка на ДГ"Щастливо детство"
BG50IORT73753102601400
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив