Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Незабравка"
Адрес: Централен, УЛ.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 2 а
Местоположение: Виж на картата
Директор: Мария Димитрова Кьосева
Телефон: 032/633-049
Email: nezabravka@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Незабравка"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ „Незабравка” е общинско детско заведение с капацитет 104 деца, разпределени в 5 групи. Четири стандартни групи с капацитет 22 деца и 1 маломерна група „Мечо Пух” с капацитет 16 деца.  Помещенията  са слънчеви, добре разпределени и естетически подредени. Сградата на ДГ е строена по проект. ДГ „Незабравка” разполага с озеленен двор  с достатъчно място за игри и забавления, празници и развлечения  на всички деца.
Възпитателно – образователната работа е дело на педагогическия, медицински, обслужващ и административен персонал. Тя се осъществява на базата на единни общообразователни изисквания. Екипът на ДГ „Незабравка” има за цел да прилага принципите на „приобщаващото образование”, т. е. индивидуален подход към всяко дете . За децата се грижи лъчезарен, усмихнат и спокоен екип от висококвалифицирани педагогически специалисти и помощен персонал.
покажи пълния текст

Актуална информация
ДГ "Незабравка" е открита на 30.12.1966 година. През 2016 година се отбелязва 50 годишния й юбилей. Съгласно решение № 164 на Общински съвет - град Пловдив, взето с Протокол № 6 от 14.04.2016 година ДГ е удостоена с Почетен знак на град Пловдив. Проведени събития за децата по решение на ПС за отбелязване на юбилея:
1. Еднодневна екскурзия до "Арт Керамик Спектър" - град Брацигово - 19.05. 2016 година.
2. Приказен карнавал на 1 юни - Ден на детето.  

Официален сайт на ДГ "Незабравка" http://dg-nezabravka.eu/
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.Допълнителни дейности
В ДГ "Незабравка" пожелание на родителите се провеждат  като допълнителни дейности над държавния образователен стандарт занимания по: английски език, народни танци, модерни танци, източни бойни изкуства.
покажи пълния текст

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив