Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Малкият принц"
Адрес: Централен, УЛ.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 47
Местоположение: Виж на картата
Директор: Ирена Милушева
Телефон: 032/635-359, 032/635-360
Email: m.prinz@abv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Малкият принц"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ДГ "Малкият принц" е най-голямата по капацитет и площ целодневна детска градина в централната градска част. Тя е официално открита на 31.03.1986 г. и като интериор и екстериор има интересно архитектурно решение. Притежава 4 отделни блока, свързани с топли коридори и самостоятелни плувен басейн, физкултурен салон и множество кабинети.
Детското заведение е с капацитет 240 деца и 34 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище вече 26 години. С цел усвояване на нови способи за общуване с децата, те са преминали редица квалификационни курсове, почти всички притежават ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС, психотренинг под ръководството на доц. А. Джалдети и проф. Р. Стаматов, курс "Философия за деца" към СУ "Св. Климент Охридски"и много др. Детската градина е базова за практическото обучение на студенти от ПУ "П.Хилендарски" и АМТИИ, град Пловдив.
В теоретичен и практичен план евристичните търсения на колектива са насочени към програмата на доц. Витанова и колектив. Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина.
Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременните пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло.
Такива дейности са: изучаване на езици, плуване, пиано, народни танци, рисуване, актьорско майсторство, спортни танци, баскетбол, футбол и др., а на родителите се предлагат консултации с психолог по възникнали проблеми в общуването им с децата, както и за изследване на някои качества и свойства на психичните процеси.
Материалната база на детската градина е богата и красива, а учителите работят със съвременни учебно-технически средства.
Към детската градина се проявява международен интерес от страни като: Канада, Франция, Англия, Дания, Италия, Холандия, Испания, Португалия, Гърция,Турция,Украйна и др. Гостуват и колеги от различни градове и селища на страната. Работим като отворена система и обмена на информация между нас и света е в стила ни на живот и дейност.
 
Директор – Ирена Милушева
Телефони:  032/63 53 59, 032/63 53 60,
факс: 032/63 53 60
e-mail- m.prinz@abv.bg
сайт – www.malkiatprinc.com/
facebook – Малкият принц - Пловдив
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив