Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  • ДГ "Малкият принц"
Адрес: Централен, УЛ.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 47
Местоположение: Виж на картата
Директор: Анелия Божанова
Телефон: 032/635-359, 032/635-360
Email: m.prinz@dg.plovdiv.bg
Възрастови групи: I-ва група, II-ра група, III-та подготвителна група, IV-та подготвителна група
ДГ "Малкият принц"

Няма условия за отглеждане на двегодишни деца в първа възрастова група

ВАЖНО!!!
Във връзка с въвеждане на иновативен подход за обучение, възпитание и социализация на детето, чрез прилагането на метода на Мария Монтесори, Ви информираме, че той ще се прилага и в двете  първи възрастови групи, за деца родени през 2018 година, за учебната 2021/2022 година, т.е за всички новоприети деца, които са родени през 2018 година.
За класираните деца, при записване в ДГ, родителите ще попълват декларация за информирано съгласие!

 

ДГ "Малкият принц" е най-голямата по капацитет и площ целодневна детска градина в централната градска част. Тя е официално открита на 31.03.1986 г. и като интериор и екстериор има интересно архитектурно решение. Притежава 4 отделни блока, свързани с топли коридори и самостоятелни плувен басейн, физкултурен салон и множество кабинети.
Детското заведение е с капацитет 240 деца и 34 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани, мотивирани и творчески настроени и доказват професионалното си равнище вече 26 години. С цел усвояване на нови способи за общуване с децата, те са преминали редица квалификационни курсове, почти всички притежават ІІ, ІІІ, ІV и V ПКС, психотренинг под ръководството на доц. А. Джалдети и проф. Р. Стаматов, курс "Философия за деца" към СУ "Св. Климент Охридски"и много др.

    Основна ценност в дейността на детското заведение са децата и усилията на всички служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина. Осигуряване на възможности детето само да избира между различни активности и съобразно личните си интереси в добре подготвена и стимулираща образователна среда. Възпитание на децата в дух на уважение и взаимна емпатия.
Включваме активно семействата в живота на детската градина като работим активно с Обществения съвет и УН . В резултат на това се организират различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло.
Такива дейности са: изучаване на езици, плуване, пиано, народни танци, рисуване, актьорско майсторство, спортни танци, баскетбол, футбол и др., а на родителите се предлагат консултации с психолог по възникнали проблеми в общуването им с децата, както и за изследване на някои качества и свойства на психичните процеси.
Материалната база на детската градина е богата и красива, а учителите работят със съвременни учебно-технически средства.
Към детската градина се проявява международен интерес от страни като: Канада, Франция, Англия, Дания, Италия, Холандия, Испания, Португалия, Гърция,Турция,Украйна и др. Гостуват и колеги от различни градове и селища на страната. Работим като отворена система и обмена на информация между нас и света е в стила ни на живот и дейност.
 
Директор – Анелия Божанова
Телефони:  032/63 53 59, 032/63 53 60,
факс: 032/63 53 60
e-mail- m.prinz@dg.plovdiv.bg
сайт – www.malkiatprinc.com/
facebook – Малкият принц - Пловдив
покажи пълния текст

Актуална информация
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.

Сметка на ДГ "Малкият принц", гр. Пловдив е:
Банка: Инвестбанк АД
IBAN:  BG19IORT73753102600600

BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за м. ............., 20....г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя


Благодарим  Ви за съдействието!
 
покажи пълния текст

Меню
За преглед на дневно меню изберете дата от календара.13.07.2021 13:38
Нови свободни места за яслените групи ще бъдат обявявани поетапно през цялото лято, след като се освободят от постъпилите в детска градина