Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Точки за прием
  • Точки за прием

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТОЧКИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ОТ СЛЕДНАТА ТАБЛИЦА С КРИТЕРИИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ.
В ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ И НАЧИНА НА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНИТЕ ТОЧКИ.
ВАЖНО Е ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ВСИЧКИ ДАННИ В ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА АКТУАЛНИ КЪМ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕТО ИМ ЗА ВСЯКО ОТ КЛАСИРАНИЯТА. С КОНКРЕТНИТЕ ДАТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ОТ ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОЙТО Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛА С НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.

Изтеглете в PDF формат

Приложение2-стр.1-25.03.2021
Приложение2-стр.2-25.03.2021
Приложение2-стр.3-25.03.2021
Изтеглете в PDF формат
 

25.11.2021 16:05
В проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 381 деца.