cdg_montesori

За проведеното на 28 ноември 2017 година класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 455 свободни места. От тях местата за децата до 3-годишна възраст бяха най-много – 129. За първа възрастова група – за децата, родени през 2014 година, бяха обявени 86 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група – 100, за трета подготвителна група –75, и за четвърта подготвителна група – 65 свободни места.

За обявените места кандидатстваха общо 300 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 203. За първа група в класирането участваха 58 деца, за втора – 14 деца, и за подготвителните групи общо 25 деца.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е само 121 (78 в яслените групи, 8 в първа група, 16 във втора възрастова група и общо 19 в подготвителните групи). Причината е, че желанията на родителите се разминават с наличните свободни места.

До края на календарната 2017 година ще бъде проведено още едно класиране – на 14 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 05.12.2017 г. Предстои утвърждаване на графика за следващата календарна 2018 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.