Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
27.07.2017 13:49
         
       В проведеното на 27 юли 2017 г. класиране за прием в детските заведения участие взеха 1159 деца. От тях 938 са на яслена възраст, 151 за първа възрастова група, 34 за втора възрастова група и само 36 за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца), като част от тях участват с желание за преместване.
       Обявените места бяха общо 940, от тях за яслените групи - 296, за първа група - 297, за втора - 161 и 186 свободни места за двете подготвителни групи. Данните показват, че като цяло към момента има места за всички възрастови групи, без яслените. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини.
       Броят на класираните деца е само 353, от които 251 деца са класирани за яслените групи, 48 за първа група, 36 за втора група и 18 деца за подготвителните групи. Причината за малкия брой класирани деца, въпреки наличието на места, е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 4 август 2017 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.
       Следващото класиране ще се проведе на 15 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 7 август, включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения. При наличие на заявления със статус „подадено“ и необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да ги анулират и да подадат нови заявления.
       Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 13.08.2017 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 10.08.2017 г.
       Постъпването на родените през 2011 и 2012 г. деца през учебната 2017/2018 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.


снимка_1

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
12.06.2018 13:29
актуална информация
17.05.2018 17:02
(на настоящ адрес и липса на задължения)