Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
09.11.2021 13:41

ДГ_Перуника_Откриване (8)

   Общо 419 деца взеха участие в проведеното на 9 ноември 2021 г. класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив.  Най-голям е делът на децата за яслените групи – 235. За първа група участваха в класирането 65 деца, за втора 87 деца, за трета възрастова група 25 деца и за четвърта група само 7 деца.

   За класирането бяха обявени общо 347 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 97. За първа възрастова група – за децата, родени през 2018 година, бяха обявени 86 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 58, за трета група 35 и за четвърта възрастова група – 71 свободни места.

   Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 109 (57 в яслените групи, 18 в първа група, 17 във втора възрастова група, 11 в трета група и 6 деца в четвърта възрастова група).

   За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 15.11.2021 г.
До края на 2021 г. са предвидени още две класирания, които са съответно на 25 ноември и 14 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/


20.01.2022 13:55
617 деца взеха участие в проведеното на 20.01.2022 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив.