Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
16.09.2021 13:57

cdg_montesori_thumb

     767 деца взеха участие в проведеното на 16-ти септември 2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 476. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 103 деца, за втора – 109, за трета група – 55 деца и 24 деца кандидатстваха за четвърта група. От всички кандидатстващи 52 деца са записани в детско заведение, но родителите желаят преместване.

     За класирането бяха обявени общо 688 свободни места, като 298 от тях за децата в яслена възраст, 168 – за първа възрастова група, 74 – за втора възрастова група, 49 – за трета група и 99 места за четвърта възрастова група.

     Класирани бяха общо 375 от кандидатстващите – 250 деца за детските ясли, 43 за първа възрастова група, 29 за втора възрастова група, 30 за трета група и 23 за четвърта група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 24.09.2021 година.

    След класирането на 16 септември остават незаети общо 313 места, съответно за яслени групи – 48 места, за първа група – 125, за втора група – 45, 19 за трета и 76 за четвърта възрастова група.

     Следващото класиране е на 5 октомври 2021 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 27 септември включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.


21.10.2021 14:40
490 деца взеха участие в проведеното на 21.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и яслите