Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
31.05.2021 14:04

ДГ Перуника - 1

Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2018 година деца, че крайният срок за подаване на заявления за участие във второто основно класиране за прием на децата им в първа група за учебната 2021/2022 година е 01.06.2021 година (до 23:59 часа).

Това е и срокът, към който всички данни в подадените заявления следва да са актуални. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Обявените свободни места за 3-годишните деца са общо 985, като най-много са в следните детски градини:

- ДГ „Перуника“- район „Централен“ – 54 бр. Сградата е след основен ремонт, с плувен басейн, физкултурен салон и нови детски площадки. Тя ще отвори врати за новата учебна година, затова в нея се откриват три нови групи за деца, родени през 2018 г.;

- ДГ „Майчина грижа“ – основен и втори адрес (район „Централен“);

- ДГ „Елица“ в район „Западен“;

- ДГ „Захарно петле“ и ДГ „Космонавт“ в район „Северен“;

- ДГ "Д-р Е. Бороу", ДГ "Еделвайс" и ДГ "Кремена" в район „Тракия“;

- ДГ "Малина", ДГ "Малина" с втори адрес ул. "Бугариево" №30, ДГ "Осми март" с втори адрес бул. "Н. Вапцаров" № 80 и ДГ "Светлина" в район „Южен“;

- ДГ "Лилия", ДГ "Маргаритка" и ДГ "Наталия" в район „Източен“.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.

Резултатите от класирането ще бъдат ясни към 9:00 часа на 03.06.2021 г.


31.05.2021 14:04
Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2018 година деца