Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
23.02.2021 15:20
Приключи поредното текущо класиране за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив

     

       Обявени са резултатите от проведеното второ за 2021 година текущо класиране за прием на децата в детските градини и детските ясли на град Пловдив. В него участие взеха 729 деца. От тях най-голям брой (553 деца) са кандидатстващите за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 126, във втора – 31, в трета подготвителна група – 18 деца и само едно дете за четвърта подготвителна група.

      От всички кандидатстващи деца са класирани 100, въпреки обявените 227 свободни места. Причината е разминаване между желанията на родителите и наличието на свободни места. За целта при подаване на заявленията за кандидатстване е желателно родителите да се запознават с информацията от страницата на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg. Обявените свободни места се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Той се намира в секцията „Нормативни документи“ и в него има данни за всички предвидени класирания за 2021 година. От подадените заявления за класирането 53 са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.

       Увеличава се броят на кандидатстващите за прием в първа група деца, тъй като родените през януари и февруари 2018 г. вече могат да подават заявления, защото са навършили 3-годишна възраст.

       За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 05.03.2021 година. При записването родителите следва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация за начина на доказване има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи и по-точно в Приложение №2. Критериите, свързани с адресната регистрация на децата, се проверяват автоматично и за тях не е необходимо да бъдат представяни документи от родителите.

       След 19.03.2021 г. ще стартира кандидатстването за всички деца, родени през 2018 г., които следва да постъпят в първа възрастова група през новата учебна 2021/2022 година в детските градини. Първото основно класиране ще се проведе на 13.05.2021 г., а приемът на класираните на него деца ще е от 15.09.2021 г.

        Важно за родителите, които са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си профили, към които са регистрирани техните деца. Необходимо е само да актуализират данните си и да добавят своите нови заявления, съгласно приетите от началото на 2021 година нови правила.

        Следващото текущо класиране е на 18 март 2021 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 08.03.2021 г. включително.


13.05.2021 17:20
Резултатите от първото класиране за първа група в общинските детски градини