Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
11.01.2021 12:24
НАПРАВЕНИ СА ПРОМЕНИТЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА
         От началото на 2021 година има промяна в правилата за прием на децата в детските градини и детските ясли. Необходимите корекции в електронната система вече са направени. Всички заявления, които бяха подадени (или със статус „чернова“) към 9 ч. 30 мин. на 11.01.2021 г., са анулирани автоматично (по служебен път). Родителите, които са имали такива заявления, са уведомени с писма по електронната поща.
         За да участват в класиране за прием, е необходимо родителите с анулираните заявления да подадат отново заявления за кандидатстване, съгласно новите изисквания от менюто „Заявления“/ „Добавяне на заявление“. По-голямата част от въведените данни са запазени в системата и няма да се налага да се въвеждат отново, а само да се актуализират и допълват.
         
         Препоръките към родителите са
:
  1. Да се запознаят с новите правила от интернет страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg – сектор „Нормативни документи“. От съществено значение е съдържанието на новото Приложение №2 - Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.
  2. Да се съобразят с обявените свободни места за съответното класиране, за да увеличат шанса си за прием. За предстоящото класиране на 26.01.2021 г. срокът за обявяването им е 18.01.2021 г. вкл.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
15.04.2021 13:19
Вече са публикувани резултатите от последното текущо за настоящата 2020/2021 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли. Родителите могат да ги видят в своите профили в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg
08.04.2021 16:24
компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата