Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
02.01.2021 22:37
Промяна в правилата за прием на децата в детските градини и детските ясли от 2021 година
     

       С Решение № 310, взето с протокол № 18 от 21.12.2020 г. на Общински съвет – Пловдив, са приети изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив. Родителите могат да се запознаят с новите изисквания от страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg – сектор „Нормативни документи“.
 
       Основните разликите с досега действащите правила са в допълване на нов критерий, който дава предимство на децата, които имат постоянен адрес, съвпадащ с настоящия им адрес, както и промяната в някои документи, доказващи критериите. Тези промени са отразени в новото Приложение №2 - Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.
 
       Предстои промяна в софтуера. Родителите, които вече имат подадени заявления, ще получат писма с указания – трябва само да следят електронните си пощи. Ще е необходимо те да подадат нови заявления, след актуализирането на електронната система. Информацията ще бъде публикувана и като новина на интернет страницата на системата.
 
    Следващото класиране е предвидено за 26 януари 2021 г. и ще бъде първото по новите правила.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив