Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
06.08.2020 20:53
Резултати от проведеното на 6 август 2020 г. класиране за прием на децата в детските градини и ясли

        В проведеното днес, 6 август 2020 г., класиране за прием в детските заведения участие взеха 1198 деца. От тях 886 са на яслена възраст, 167 за първа възрастова група, 60 за втора възрастова група, 61 за трета подготвителна група и 24 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване.
        Обявените места бяха общо 554, от тях за яслените групи - 287, за първа група - 129, за втора – 46, за трета - 55 и 37 свободни места за четвърта подготвителна група. Данните показват, че за подготвителните групи, в които приемът е задължителен, като цяло има места за всички кандидатстващи. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини, в резултат от което ще се увеличават и свободните места в детските ясли.
        Броят на класираните деца е 360, от които 287 деца са класирани за яслените групи, 33 за първа група, 11 за втора група, 18 за трета подготвителна група и 11 деца за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 14 август 2020 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.
        Следващото класиране ще се проведе на 27 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 17 август, включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения.
         За първа възрастова група (за родените през 2017 година деца) повечето места вече са заети. След настоящото класиране има останали незаети общо 96 места за тази възрастова група. След приключване на ремонтните дейности  в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“ ще бъдат обявени свободни места и в тези детски градини.
        Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 25.08.2020 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 24.08.2020 г.

13.05.2021 17:20
Резултатите от първото класиране за първа група в общинските детски градини