В проведеното на 14 юли 2020 г. класиране за прием в детските заведения участие взеха 1341 деца. От тях 1012 са на яслена възраст, 192 за първа възрастова група, 52 за втора възрастова група, 63 за трета подготвителна група (за 5-годишни деца) и 22 – за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца).

Обявените места бяха общо 662, от тях за яслените групи – 329, за първа група – 178, за втора – 58, за трета – 63, и за четвърта група – 34. Броят на класираните деца е 429, от които 328 деца са класирани за яслените групи, 52 за първа група, 16 за втора група и 33 деца за подготвителните групи. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 24 юли 2020 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 6 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 27 юли 2020 г., включително. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. След настоящото класиране на 14 юли има останали незаети общо 126 места за първа възрастова група (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Весела“, ДГ „Бреза“ с втори адрес бул. „Дунав“ №69, ДГ „Перуника“ с втори адрес ул. „Лъджене“ №13, ДГ „Д-р Е. Бороу“, ДГ „Червената шапчица“ с втори адрес ЖР „Тракия“ блок №50, както и повечето детски градини в район Източен). При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите  следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 04.08.2020 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 03.08.2020 г.

Постъпването на родените през 2014 и 2015 г. деца през учебната 2020/2021 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Тъй като в район „Тракия“ няма подготвителни групи в училищата, а функциониращите подготвителни групи в детските градини са с максимално запълнен капацитет, ще бъде разкрита допълнителна група за децата, родени през 2015 година, в ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11, вход А, Б, В, Г. За местата в тази група могат да кандидатстват и деца от другите райони на града.