Публикувани са резултатите от третото основно класиране (25 юни 2020 г.) за прием в детските заведения на град Пловдив за учебната 2020/2021 година. Обявените места бяха 657 общо – 185 за яслените групи, 299 за първа възрастова група, 81 – за втора, 50 за трета подготвителна група и 42 за четвърта подготвителна група. В класирането взеха участие 1473 деца. От тях най-голям брой 1016 са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 289, във втора 71 деца, в трета подготвителна група кандидатстваха 60 деца и съответно 37 деца в четвърта подготвителна група. Класирани са 393 деца – 185 в яслените групи, 144 в първа, 28 във втора, 14 в трета и 22 деца в четвърта подготвителна група.

Вече са приети общо 2382 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2017 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. След настоящото класиране на 25 юни са останали незаети 155 места за първа възрастова група. При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

За следващото класиране свободните места ще бъдат обявени в срок до 6 юли (включително), крайната дата за подаване на заявления в детските заведения е до 9.07.2020 г, а по интернет – 12.07.2020 г. Резултатите ще бъдат обявени на 14 юли.