За обявените 2070 свободни места в класирането взеха участие 2327 деца, родени през 2017 година. Те ще посещават детските градини от 15 септември в първа възрастова група. Данните посочват, че 1886 деца вече са в списъците на класираните в едно от заявените от родителите до пет желани детски заведения, като 87,1% от тях са класирани по първо желание. В срок до 26 май родителите на класираните деца следва да представят необходимите документи в детските градини, в които са класирани, за да ги запишат. Не са необходими документи за удостоверяване на критериите за настоящ адрес на децата и липса на задължения на родителите.

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, се препоръчва на родителите да се свържат с представители на детската градина, в която е класирано детето, за да уточнят начина на записване. Директорите ще направят необходимата организация за определяне на график, за да няма струпване на родители.

Ако по някаква причина родителите на класираните деца се откажат от записване, те ще могат да кандидатстват в следващото класиране с подаване на ново заявление. Вече подадените заявления на децата, които все още не са класирани, ще се прехвърлят автоматично към следващото класиране, което е на 4 юни 2020 г. Препоръчваме на родителите, обаче, да се съобразят с обявените в срок до 27 май включително свободни места за следващото класиране, за да подадат заявления, отговарящи на желанията им и възможностите на детските градини.

За второ класиране директорите ще обявят допълнителни свободни места, съгласно максималните възможности на сградния фонд. В тази връзка Община Пловдив ще изготви предложение до Общински съвет-Пловдив за разрешаване на допълнителни места, така че да има места за всички кандидатстващи. Ще бъдат обявени и нови свободни места в детски градини, които са в пригодени блокови помещения. Заедно с незаетите от първо класиране места, общият брой на очакваните за второ класиране свободни места ще е над 700.  По този начин ще бъдат осигурени места за всички деца, желаещи прием в детските градини.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Увеличават се кандидатстващите деца за яслените групи. В класирането взеха участие 890 деца. Обявените свободни места бяха само 177, но тенденцията е да се увеличават значително с напускането на 3-годишните, които ще постъпят в детските градини. За другите възрастови групи анализите посочват, че свободните места са достатъчни за всички кандидатстващи.

Важно за родителите е да следят съобщенията, които им се изпращат от системата за прием по електронните пощи, и информацията, публикувана на интернет-страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/