Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
12.12.2019 14:26

 
 
За проведеното последно за 2019 г. /12 декември 2019 г./ класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 200 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 35. За първа възрастова група – за децата, родени през 2016 година, бяха обявени 64 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 23, за трета подготвителна група 28 и за четвърта подготвителна група – 50 свободни места.
За обявените места кандидатстваха общо 484 деца. Най-голям е делът на децата за яслените групи – 339. За първа група в класирането участваха 55 деца, за втора 59 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 31.
Броят на класираните деца е 51 (19 в яслените групи, 11 в първа група, 8 във втора възрастова група и общо 13 деца в подготвителните групи). За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 19.12.2019 година.
Утвърден е Графикът на предвидените класирания през 2020 година.  Същият е публикуван в раздела с "Нормативни документи". Следващото класиране е на 7 януари 2020 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 20 декември 2019 г. включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив