Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
26.11.2019 15:08

В проведеното на 26.11.2019 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 522 деца. От тях най-много са децата на яслена възраст – 339. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 72 деца, за втора – 72, за трета подготвителна група – 23 деца, и 16 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.
За класирането бяха обявени общо 345 свободни места, като 66 от тях за децата в яслена възраст, 110 – за първа възрастова група, 46 – за втора възрастова група, 43 – за трета подготвителна група и 80 места за четвърта подготвителна група.
Класирани бяха общо 130 от кандидатстващите – 59 деца за детските ясли, 35 за първа възрастова група, 15 за втора възрастова група, 12 за трета подготвителна група и 9 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 02.12.2019 година.
След класирането на 26 ноември остават незаети общо 215 места, съответно за яслени групи – 7 места, за първа група – 75, за втора група – 31, и за подготвителните групи съответно 31 за трета и 71 за четвърта. Анализите показват, че 34 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.
До края на календарната 2019 година ще бъде проведено още едно класиране – на 12 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 03.12.2019 г. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2020 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив