Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
04.10.2019 11:16

 
В проведеното на 3.10.2019 г. текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 884 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 518. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 197 деца, за втора – 107, за трета подготвителна група – 43 деца, и само 19 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група. Част от участващите в класирането заявления са за деца, които вече са записани в детско заведение, но желаят преместване – общо 95 от всички възрастови групи.
За класирането бяха обявени общо 608 свободни места, като 212 от тях за децата в яслена възраст, 193 – за първа възрастова група, 54 – за втора възрастова група, 57 – за трета подготвителна група, и 92 места за четвърта подготвителна група.
Класирани бяха общо 389 от кандидатстващите – 206 деца за детските ясли, 119 за първа възрастова група, 28 за втора възрастова група, 21 за трета подготвителна група и 15 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 11.10.2019 година.
След класирането на 3 октомври остават незаети общо 219 места. Следващото класиране е на 22 октомври 2019 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 14 октомври включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив