1_dg_ralitza_komatevo_otkrivane_20122017

В проведеното на 17.09.2019 г. текущо класиране за прием в детските заведения  Пловдив взеха участие 1061 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 661. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 195 деца, за втора – 122, за трета подготвителна група – 57 деца и 26 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 526 свободни места, като 214 от тях за децата в яслена възраст, 102 – за първа възрастова група, 59 – за втора възрастова група, 62 – за трета подготвителна група и 89 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 356 от кандидатстващите – 212 деца за детските ясли, 56 за първа възрастова група, 38 за втора възрастова група, 25 за трета подготвителна група и 25 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 24.09.2019 година.

След класирането на 17 септември остават незаети общо 170 места, съответно за яслени групи – 2 места, за първа група – 46, за втора група – 21 и за подготвителните групи съответно 37 за трета и 64 за четвърта.

Следващото класиране е на 3 октомври 2019 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 25 септември включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg.

За децата, които са на 5- и 6-годишна възраст (родени през 2013 и 2014 година), Община Пловдив предлага, освен групите в детските градини, и подготвителни групи в училищата, които са полудневни или целодневни. Записването в тези групи е на място в училищата. Информация за тази възможност родителите могат да намерят в секция „Образование“ на интернет страницата на общината www.plovdiv.bg.