1_dg_ralitza_komatevo_otkrivane_20122017

В проведеното днес, 6 август 2019 г., класиране за прием в детските заведения участие взеха 1586 деца. От тях 1213 са на яслена възраст, 213 за първа възрастова група, 92 за втора възрастова група, 41 за трета подготвителна група и 27 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Част от децата кандидатстват за преместване.

Обявените места бяха общо 836, от тях за яслените групи – 472, за първа група – 138, за втора – 58, за трета – 58 и 110 свободни места за четвърта подготвителна група. Данните показват, че за подготвителните групи, в които приемът е задължителен, като цяло има места за всички кандидатстващи. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини, в резултат от което ще се увеличават и свободните места в детските ясли.

Броят на класираните деца е 555, от които 464 деца са класирани за яслените групи, 48 за първа група, 16 за втора група, 11 за трета подготвителна група и 16 деца за четвърта подготвителна група. Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 14 август 2019 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 27 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 15 август, включително. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения.

За първа възрастова група (за родените през 2016 година деца) повечето места вече са заети. След настоящото класиране има останали незаети общо 90 места за тази възрастова група (незаети места има в ДГ „Биляна“, ДГ „Чайка“ с трети адрес ул. „Гълъбец“ №3“, ДГ „Елица“ с втори адрес ул. „Орфей“ №10, ДГ „Рая“, „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11). След приключване на ремонтните дейности  в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“ ще бъдат обявени свободни места и в тези детски градини.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 25.08.2019 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 22.08.2019 г.