В проведеното на 16 юли 2019 г. класиране за прием в детските заведения участие взеха 1642 деца. От тях 1220 са на яслена възраст, 257 за първа възрастова група, 101 за втора възрастова група, 40 за трета подготвителна група (за 5-годишни деца) и 24 – за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца).
Обявените места бяха общо 682, от тях за яслените групи – 246, за първа група – 197, за втора – 69, за трета – 62, и за четвърта група – 108. Броят на класираните деца е 351, от които 236 деца са класирани за яслените групи, 78 за първа група, 16 за втора група и 21 деца за подготвителните групи. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 24 юли 2019 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.
Следващото класиране ще се проведе на 6 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 25 юли 2019 г., включително. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. След настоящото класиране на 16 юли има останали незаети общо 119 места за първа възрастова група (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Биляна“, ДГ „Чайка“ с трети адрес ул. „Гълъбец“ №3“, ДГ „Елица“ с втори адрес ул. „Орфей“ №10, ДГ „Рая“, ДГ „Светлина“ с втори адрес ул. „Славееви гори“ №41, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11). При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.
За класирането на 6 август крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в детските заведения е до 01.08.2019 г., а по интернет – 04.08.2019 г. Информация за предвидените класирания до края на 2019 г. е публикувана на страницата на системата за прием в секция НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/График на дейностите – http://dz-priem.plovdiv.bg/