dg_kremena_plostadki_modernizacia_3

Публикувани са резултатите от третото основно класиране (27 юни 2019 г.) за прием в детските заведения на град Пловдив за учебната 2019/2020 година. Обявените места бяха 887 общо – 153 за яслените групи, 470 за първа възрастова група, 77 – за втора, 68 за трета подготвителна група и 119 за четвърта подготвителна група. В класирането взеха участие 1922 деца. От тях най-голям брой 1216 са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 513, във втора 97 деца, в трета подготвителна група кандидатстваха 51 деца и съответно 45 деца в четвърта подготвителна група. Класирани са 533 деца – 152 в яслените групи, 310 в първа, 18 във втора, 22 в трета и 31 деца в четвърта подготвителна група.

Вече са приети общо 2365 деца за новата първа възрастова група (деца, родени през 2016 г.). Все още има деца за първа група, които кандидатстват за точно определени детски заведения и не са приети, поради недостиг на места в най-желаните детски градини. След настоящото класиране на 27 юни са останали незаети 160 места за първа възрастова група (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ „Елица“ с втори адрес ул. „Орфей“ №10, ДГ „Рая“, ДГ „Биляна“, ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Чайка“ с трети адрес ул. „Гълъбец“ №3, ДГ „Кремена“ с втори адрес ЖР „Тракия“, блок №11). При подаване на заявления за следващите класирания родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, като могат да се ориентират и към съседните административни райони. Въпреки по-малкия брой събрани точки за тях, шансовете за прием са големи при наличие на места.

На предстоящите класирания ще бъдат обявени повече свободни места за яслените групи, така че ще бъдат осигурени и желаещите от тази възрастова група – необходимо е само 3-годишните да постъпят през септември в детските градини.

За следващото класиране свободните места ще бъдат обявени в срок до 8 юли (включително), крайната дата за подаване на заявления в детските заведения е до 11.07.2019 г, а по интернет – 14.07.2019 г. Резултатите ще бъдат обявени на 16 юли.

Постъпването на родените през 2013 и 2014 г. деца през учебната 2019/2020 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца през учебната 2019/2020 г., при събиране на необходимия минимален брой желаещи, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.