Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
19.06.2019 14:08

 
Директорите на детските градини и ясли вече обявиха свободните места за класирането за прием, което ще бъде проведено на 27.06.2019 г. Това класиране е третото основно класиране за прием на родените през 2016 година деца, които следва да постъпят в първа възрастова група през новата учебна 2019/2020 година. Общият брой на обявените места за тази възрастова група е 470.
С цел осигуряване на места за всички кандидатстващи за прием, освен разрешените с решение на Общински съвет – Пловдив, допълнителни места до 28 в група, бяха обявени нови места в:
ДГ "Чайка" с трети адрес ул. "Гълъбец" №3 – район „Източен“;
ДГ "Захарно петле" с втори адрес ул. "Ген. Кутузов" №4 – район „Северен“;
ДГ "Кремена" с втори адрес ЖР "Тракия", блок №11, вход А, Б, В, Грайон „Тракия“. В тези детски градини бяха обявени допълнителни групи.
 Освен тези места, по-голям брой свободни места са обявени в следните детски градини:
Район "Западен" - ДГ "Дружба" с втори адрес ул. "Пепелаша" №8, ДГ "Елица",   ДГ "Елица" с втори адрес ул. "Орфей" №10 и ДГ "Рая";
Район "Източен" - ДГ "Биляна", ДГ "Лилия" и ДГ "Маргаритка";
Район "Южен" - ДГ "Малина", ДГ "Осми март" с втори адрес бул. "Н. Вапцаров" №80 и ДГ "Светлина" с втори адрес ул. "Славееви гори" №41.
След приключване на ремонтните дейности  в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“ по проект: „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат обявени свободни места и в тези детски градини.
За увеличаване на шанса за прием на некласираните деца е необходимо родителите да се съобразят с обявените свободни места. Те могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.
За участие в следващото класиране е необходимо родителите на некласираните и незаписани деца да подадат своите заявления за участие в класирането в срок до 25.06.2019 г. вкл., ако сами управляват профилите на децата си. За родителите, които са затруднени с подаването на заявления и ползват помощта на детските градини, като подават заявления на хартия, срокът е 24.06.2019 г.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив
11.12.2019 15:04
информация за предвидените класирания за 2020 година