1_dg_ralitza_komatevo_otkrivane_20122017

Днес (28.05.2019 г.) е срокът, в който директорите на детските градини и ясли ще обявят свободните места за класирането за прием, което ще бъде проведено на 06.06.2019 г. Това класиране е второто основно класиране за прием на родените през 2016 година деца, които следва да постъпят в първа възрастова група през новата учебна 2019/2020 година.

Във връзка с промяна от месец май в нормативните разпоредби, които определят броя на децата в група (промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование) за второто основно класиране ще бъдат обявени свободни места до 25 в група. Предстои внасяне на Решение на Общински съвет – Пловдив, с което следва да бъдат определени допълнителни места над 25. Очакването е местата да бъдат увеличени до 28 в група, съгласно ограниченията на приетата от Министерски съвет Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, информират от отдел „Образование“

С цел осигуряване на места за всички кандидатстващи за прием за второ класиране ще бъдат обявени допълнителни нови свободни места в детски градини, които са в пригодени блокови помещения.

След 28.05.2019 г. всички родители на некласираните и незаписани деца следва да се запознаят с обявените свободни места и да подадат своите заявления за участие в класирането в срок до 04.06.2019 г. вкл., ако сами управляват профилите на децата си. За родителите, които са затруднени с подаването на заявления и ползват помощта на детските градини, като подават заявления на хартия, срокът е 03.06.2019 г.